Test obsługi formatów graficznych przez przeglądarkę.


Test GIF
Test JPG
Test PNG
Test BMP
Test przezroczystości PNG
W planie testy: przezroczystości GIF, animacji GIF, animacji Flash, PDF, JAVA, Zagnieżdżania plików multimedialnych.

Hosting